AstenGroup Logo

ASTEN GROUP Sp. z o. o. realizuje projekt pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, polegającego na połączeniu systemu klasy ECM z dostępem do aplikacji z urządzeń mobilnych oraz platformy komunikacji ekstranetowej, co w połączeniu z funkcjonującym w firmie Wnioskodawcy systemem ERP usprawni procesy biznesowe realizowane w przedsiębiorstwie w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów i komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również usprawni bezpośrednią komunikację z klientami i partnerami biznesowymi poprzez elektroniczne biuro obsługi klienta". Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Cele projektu:

Podstawowym celem projektu jest usprawnienie dotychczas realizowanych w przedsiębiorstwie procesów biznesowych, które dotyczą zarówno komunikacji wewnątrz, jak również na zewnątrz - z klientami oraz partnerami biznesowymi - poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie opartego o technologie informacyjno-komunikacyjne (system ECM + platforma ekstranetowa, zintegrowane z systemem ERP).

Krótki opis projektu:

Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnego systemu zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, polegającego na połączeniu systemu klasy ECM z dostępem do aplikacji z urządzeń mobilnych oraz platformy komunikacji ekstranetowej, co w połączeniu z funkcjonującym w firmie Wnioskodawcy systemem ERP usprawni procesy biznesowe realizowane w przedsiębiorstwie w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów i komunikacji wewnętrznej oraz bezpośrednią komunikację z klientami i partnerami biznesowymi (elektroniczne biuro obsługi klienta).

Rozwiązanie obejmuje w szczególności:

1. innowacyjny system elektronicznego obiegu dokumentów z mechanizmem OCR
2. eksportowanie danych do systemu księgowego
3. zaawansowaną platformę CRM do w pełni zintegrowaną z systemem elektronicznego obiegu dokumentów
4. ekstranet - nowoczesny kanał obustronnej komunikacji B2B i B2C (elektroniczne biuro obsługi klienta)
5. elektroniczne archiwum dokumentacji pracowniczej, elektroniczny rejestr faktur kosztowych.

Planowane efekty:

Efektem ilościowym realizacji projektu jest wdrożenie 1 kompleksowego rozwiązania systemowego (połączenie systemu ECM oraz platformy ekstranetowej), która zintegrowana zostanie z aktualnym systemem ERP Wnioskodawcy, co usprawni realizowane procesy biznesowe w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Zoptymalizowanych zostanie 7 procesów biznesowych:

1. sprzedaż
2. obsługa klienta
3. marketing
4. wsparcie techniczne i serwisowe
5. księgowość
6. obieg dokumentów i wymiana informacji

Efektami jakościowym realizacji projektu będą:

1. podniesieniu komfortu pracy w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy
2. podniesienie jakości obsługi klienta
3. wdrożenie nowoczesnej, innowacyjnej i efektywnej kosztowo technologii

Wartość projektu:

· wydatki kwalifikowane: 420 929.00 PLN
· wydatki ogółem: 517 742.67 PLN

wkład Funduszy Europejskich: 157 834.00 PLN
 


 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjności gospodarki.
Inwestujemy w waszą przyszłość.

 


 

            

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt: Plastigo_Lab rozpoczęcie działalności B+R w przedsiębiorstwie Asten Group sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo: Asten Group Sp. z o.o.

Wartość projektu: 596 686,00 PLN

Wartość dofinansowania: 199 900,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

 


Projekt (Kompleksowe Wdrożenie Elementów Strategii CSR w Firmie Asten Group Sp. z o.o.) współfinansowany jest w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Członkami Unii Europejskiej.

 

 

Zapraszamy do podzakładek dotyczących konkretnych projektów.

Nie dodano jeszcze żadnej aktualności

Kontakt

Asten Group Sp. z o.o.
ul. Bór 77/81,
42-202 Częstochowa, Polska
biuro@astengroup.pl
+ 48 34 360 88 77   

wiecej

Strefa pracownika